Ksiądz prof. Tadeusz Dajczer
1931-2009

- Pan Bóg ma tyle spraw ważniejszych ode mnie – myślę. Ale to pokusa, bo to nie jest prawdą. On cały zajmuje się światem, stale i wyłącznie, a jednocześnie cały zajmuje się mną.

Zdumiewająca bliskość, s. 22

Jeśli otrzymałeś łaskę odkrycia Eucharystii, to może zapragniesz poświęcić życie Miłości eucharystycznej. Bo nie ma nic ponad to.

Tajemnica wiary, s. 60

Powinienem być Panu Bogu wdzięczny za wszystko, co daje i żyć w wiecznym teraz – żyć tym, co otrzymuję na dany moment, aby w ten sposób moje życie stawało się czcią oddawaną Bogu.

Przymnóż nam wiary, s. 58