Ksiądz prof. Tadeusz Dajczer
1931-2009

Bądź dla mnie Wszystkim,
a mnie żeby nie było,
Ty, Jezu, obecny w Eucharystii.

ks prof. Tadeusz Dajczer, 5 września 2009

Zapraszamy na stronę księdza profesora Tadeusza Dajczera

Ksiądz Profesor był wybitnym religioznawcą i teologiem – prekursorem katolickiego religioznawstwa i jego metody fenomenologicznej. Twórczą myśl i naukową rzetelność łączył harmonijnie z głębią kapłaństwa. Współzałożył Ruch Rodzin Nazaretańskich obejmujący swym zasięgiem cały świat. Był człowiekiem autentycznego życia wewnętrznego, wspaniałym przewodnikiem w wierze dla rzeszy osób w Polsce i na świecie, autorem cennych publikacji naukowych i wybitnych dzieł duchowych.